Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, mars

Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100, juni 2016

Index 2005=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex ekskl. betongkonstruktioner och arbetskraftskostnader 131,1 0,8 -3,7
K-index, Index för bergkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 138,6 0,0 -2,4
S-index, Index för betongkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 137,9 0,9 -0,8
H-index, Index för underhåll exkl. arbetskraftskostnader 137,3 0,3 -1,5

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Kärkkäinen 029 551 3575, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.07.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2016, Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100, juni 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/06/maku_2016_06_2016-07-25_tau_004_sv.html