Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, april

Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100, oktober 2016

Index 2005=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex ekskl. betongkonstruktioner och arbetskraftskostnader 132,7 0,8 0,4
K-index, Index för bergkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 139,4 0,5 -0,7
S-index, Index för betongkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 139,8 0,8 1,3
H-index, Index för underhåll exkl. arbetskraftskostnader 137,3 0,0 -1,1

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2016, Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100, oktober 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/10/maku_2016_10_2016-11-23_tau_004_sv.html