Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, mars

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2016

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,2 0,5 1,2
Geokonstruktioner 111,8 0,1 1,5
Markkonstruktioner 111,6 0,6 0,6
Bergkonstruktioner 114,1 -0,1 -0,5
Beläggningar 100,1 2,1 6,4
Kommunaltekniska system 111,5 0,1 0,4
Betongkonstruktioner 115,6 -0,1 0,8
Tekniska och andra system 105,4 0,2 0,1
Krossarbeten 1) 109,7 0,8 1,9
Vägunderhåll 1) 111,7 0,1 -0,4
Gatuunderhåll 1) 111,7 0,2 0,0
Banunderhåll 1) 110,8 0,3 0,4
Underhåll, totalt 1) 111,5 0,2 -0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2016, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/12/maku_2016_12_2017-01-23_tau_001_sv.html