Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, mars

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, december 2016

Index 2005=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 134,6 0,5 1,2
Geokonstruktioner 127,1 0,1 1,5
Markkonstruktioner 135,2 0,6 0,6
Bergkonstruktioner 136,8 -0,1 -0,5
Beläggningar 136,1 2,1 6,4
Kommunaltekniska system 132,9 0,1 0,4
Betongkonstruktioner 138,3 -0,1 0,9
Övriga tekniska system 121,2 0,2 0,1
Krossarbeten 1) 129,9 0,8 1,9
Underhåll 1) 136,1 0,1 -0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2016, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, december 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/12/maku_2016_12_2017-01-23_tau_003_sv.html