Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, mars

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, december 2016

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 155,4 0,5 1,2
Grundbyggnadsarbeten 139,9 0,1 1,5
Jordbyggnadsarbeten 160,3 0,7 0,6
Bergbyggnadsarbeten 157,7 -0,1 -0,5
Krossarbeten 152,7 0,8 1,9
Beläggningsarbeten 148,2 2,1 6,4
Vattenförsörjningsarbeten 152,9 0,1 0,4
Brobyggnadsarbeten 169,9 -0,1 0,8
Skötsel och underhåll 1) 161,0 0,1 -0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2016, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, december 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/12/maku_2016_12_2017-01-23_tau_005_sv.html