Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, mars

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, december 2016

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 151,7 0,8 1,8
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 161,1 -0,1 -0,6
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 177,4 -0,1 1,6
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 163,6 0,2 -0,6

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2016, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, december 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/12/maku_2016_12_2017-01-23_tau_006_sv.html