Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Publicerad: 23.12.2019

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,4 procent i november från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,4 procent från november år 2018 till november år 2019. Årsförändringen varierade efter delindex från -18,3 procent för beläggningar till 2,2 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, november 2019

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 103,4 -2,4
Geokonstruktioner 105,8 0,0
Markkonstruktioner 103,7 2,2
Bergkonstruktioner 103,4 1,5
Beläggningar 101,9 -18,3
Kommunaltekniska system 103,1 -1,9
Betongkonstruktioner 103,5 -0,8
Tekniska och andra system 102,3 0,9
Krossarbeten 1) 106,5 1,2
Vägunderhåll 1) 102,0 0,3
Gatuunderhåll 1) 103,3 0,5
Banunderhåll 1) 104,1 1,9
Underhåll, totalt 1) 103,0 0,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/11/maku_2019_11_2019-12-23_tie_001_sv.html