Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Publicerad: 24.2.2020

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,6 procent i januari från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,6 procent från januari år 2019 till januari år 2020. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,4 procent för betongkonstruktioner till 5,1 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2020

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 106,4 1,6
Geokonstruktioner 106,5 1,3
Markkonstruktioner 103,8 0,9
Bergkonstruktioner 103,7 1,3
Beläggningar 119,2 5,1
Kommunaltekniska system 105,1 1,2
Betongkonstruktioner 104,2 0,4
Tekniska och andra system 102,2 0,7
Krossarbeten 1) 106,7 1,8
Vägunderhåll 1) 103,3 0,9
Gatuunderhåll 1) 104,7 1,6
Banunderhåll 1) 104,1 1,6
Underhåll, totalt 1) 104,1 1,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/01/maku_2020_01_2020-02-24_tie_001_sv.html