Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, februari 2021

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 118,3 2,7 1,7
Geokonstruktioner 119,6 1,2 1,8
Markkonstruktioner 117,6 0,9 1,4
Bergkonstruktioner 118,0 0,7 0,3
Beläggningar 118,1 11,8 3,2
Kommunaltekniska system 121,1 2,5 3,1
Betongkonstruktioner 120,4 0,8 0,8
Tekniska och andra system 110,0 0,3 0,8
Krossarbeten 1) 118,2 1,0 1,3
Vägunderhåll 1) 117,9 1,5 1,4
Gatuunderhåll 1) 118,8 1,4 1,1
Banunderhåll 1) 116,8 0,5 1,0
Underhåll, totalt 1) 118,0 1,3 1,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2021, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, februari 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/02/maku_2021_02_2021-06-24_tau_002_sv.html