Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, april 2021

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 108,0 -0,7 7,4
Geokonstruktioner 107,8 -0,6 4,3
Markkonstruktioner 104,8 -0,2 3,5
Bergkonstruktioner 104,0 -0,0 1,2
Beläggningar 123,3 -2,8 30,9
Kommunaltekniska system 107,3 -1,1 7,8
Betongkonstruktioner 106,1 0,5 3,2
Tekniska och andra system 103,7 0,2 1,7
Krossarbeten 1) 107,3 -0,5 5,0
Vägunderhåll 1) 105,0 -0,1 2,7
Gatuunderhåll 1) 106,6 -0,1 2,7
Banunderhåll 1) 105,2 -0,1 1,7
Underhåll, totalt 1) 105,7 -0,1 2,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2021, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, april 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/04/maku_2021_04_2021-05-24_tau_001_sv.html