Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2021

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 118,7 -0,7 7,4
Geokonstruktioner 119,7 -0,6 4,3
Markkonstruktioner 117,7 -0,2 3,5
Bergkonstruktioner 118,5 -0,0 1,2
Beläggningar 119,1 -2,8 30,9
Kommunaltekniska system 120,9 -1,1 7,8
Betongkonstruktioner 122,1 0,5 3,2
Tekniska och andra system 110,6 0,2 1,7
Krossarbeten 1) 118,3 -0,5 5,0
Vägunderhåll 1) 118,0 -0,2 2,7
Gatuunderhåll 1) 119,0 -0,1 2,7
Banunderhåll 1) 116,8 -0,1 1,7
Underhåll, totalt 1) 118,2 -0,1 2,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2021, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/04/maku_2021_04_2021-05-24_tau_002_sv.html