Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, april 2021

Index 2005=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 144,9 -0,7 7,4
Geokonstruktioner 136,1 -0,6 4,3
Markkonstruktioner 142,6 -0,2 3,5
Bergkonstruktioner 142,1 -0,0 1,2
Beläggningar 161,8 -2,8 30,9
Kommunaltekniska system 144,1 -1,1 7,8
Betongkonstruktioner 146,2 0,5 3,2
Övriga tekniska system 127,2 0,2 1,7
Krossarbeten 1) 140,1 -0,5 5,0
Underhåll 1) 143,9 -0,1 2,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2021, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, april 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/04/maku_2021_04_2021-05-24_tau_003_sv.html