Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, april 2021

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 167,3 -0,7 7,4
Grundbyggnadsarbeten 149,8 -0,6 4,3
Jordbyggnadsarbeten 169,2 -0,2 3,5
Bergbyggnadsarbeten 163,8 -0,0 1,2
Krossarbeten 164,6 -0,5 5,0
Beläggningsarbeten 176,2 -2,8 30,9
Vattenförsörjningsarbeten 165,7 -1,1 7,8
Brobyggnadsarbeten 179,5 0,5 3,2
Skötsel och underhåll 1) 170,2 -0,1 2,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2021, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, april 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/04/maku_2021_04_2021-05-24_tau_004_sv.html