Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juni 2021

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 168,2 0,5 8,2
Grundbyggnadsarbeten 151,2 0,4 4,9
Jordbyggnadsarbeten 170,3 0,5 4,6
Bergbyggnadsarbeten 164,3 0,3 1,7
Krossarbeten 165,6 0,4 5,5
Beläggningsarbeten 174,6 0,3 30,4
Vattenförsörjningsarbeten 167,6 0,8 8,5
Brobyggnadsarbeten 182,4 1,2 5,5
Skötsel och underhåll 1) 170,6 0,2 3,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joackim Raikamo 029 551 3761, Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2021, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/06/maku_2021_06_2021-07-23_tau_004_sv.html