Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juli 2021

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 109,5 0,8 8,3
Geokonstruktioner 110,3 1,3 5,8
Markkonstruktioner 105,7 0,1 4,9
Bergkonstruktioner 104,2 -0,2 1,6
Beläggningar 125,3 2,6 27,6
Kommunaltekniska system 109,3 0,7 8,5
Betongkonstruktioner 109,5 1,5 7,2
Tekniska och andra system 105,0 0,4 2,8
Krossarbeten 1) 108,1 0,2 5,1
Vägunderhåll 1) 105,5 0,3 3,4
Gatuunderhåll 1) 107,1 0,3 3,3
Banunderhåll 1) 105,6 0,1 2,6
Underhåll, totalt 1) 106,2 0,2 3,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2021, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/07/maku_2021_07_2021-08-23_tau_001_sv.html