Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, augusti 2021

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 121,7 1,1 9,4
Geokonstruktioner 123,2 0,7 6,7
Markkonstruktioner 119,3 0,6 5,6
Bergkonstruktioner 120,0 1,1 3,2
Beläggningar 123,1 1,7 28,2
Kommunaltekniska system 124,4 1,1 9,7
Betongkonstruktioner 129,0 2,3 10,2
Tekniska och andra system 113,3 1,1 3,8
Krossarbeten 1) 120,2 0,9 6,3
Vägunderhåll 1) 119,0 0,3 3,4
Gatuunderhåll 1) 120,2 0,5 3,7
Banunderhåll 1) 118,4 1,0 3,7
Underhåll, totalt 1) 119,4 0,5 3,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2021, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, augusti 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/08/maku_2021_08_2021-09-23_tau_002_sv.html