Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, augusti 2021

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 171,4 1,1 9,4
Grundbyggnadsarbeten 154,2 0,7 6,7
Jordbyggnadsarbeten 171,5 0,6 5,6
Bergbyggnadsarbeten 165,9 1,1 3,2
Krossarbeten 167,4 0,9 6,3
Beläggningsarbeten 182,2 1,7 28,2
Vattenförsörjningsarbeten 170,5 1,1 9,7
Brobyggnadsarbeten 189,5 2,3 10,2
Skötsel och underhåll 1) 171,5 0,3 3,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2021, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, augusti 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/08/maku_2021_08_2021-09-23_tau_004_sv.html