Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Beskrivning

I statistiken om skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten uppges de årliga arbetsmängderna samt enhets- och totalkostnaderna inom dessa områden. Om avverkningar uppges i statistiken de avverkade arealerna per avverkningssätt. Statistiken uppgörs per arbetsslag, ägargrupp och landskap.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mhppt/meta_sv.html