Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, I/2013 (preliminär)

Korrigerad 14.8.2013. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 173,3 1,8 19,0
020000 INDUSTRIPRODUKTER 137,8 -1,0 8,6
030000 FODERVÄXTER 124,3 2,2 7,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 109,5 2,8 25,9
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 224,6 8,3 135,1
060000 FRUKT 104,8 -0,5 0,0
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 143,3 2,9 30,7
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 178,4 3,2 36,4
110000 DJUR 128,9 4,3 15,2
111000 Nötkreatur 128,9 6,7 15,6
112000 Svin 130,0 2,7 16,5
115000 Fjäderfä 126,4 3,8 11,7
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 128,0 2,9 10,4
121000 Mjölk 112,6 -2,8 0,3
122000 Ägg 137,2 -0,1 10,8
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 128,3 3,4 12,1
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 120,6 0,4 7,2
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 133,9 3,2 18,8
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 130,1 1,6 16,9
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 139,6 3,3 18,2

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 14.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, I/2013 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/01/mthi_2013_01_2013-05-15_tau_001_sv.html