Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2015

Index Indextal 2015, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2014-2015, % 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 114,7 -0,2
011000 Vete och spelt 109,9 -4,9
012000 Råg 125,7 -7,7
013000 Korn 116,8 1,5
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 114,8 2,9
020000 INDUSTRIPRODUKTER 111,0 -5,0
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 111,5 0,9
024000 Sockerbetor 109,7 -18,5
030000 FODERVÄXTER 119,0 -2,5
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 108,2 -2,8
041000 Färska grönsaker 109,9 -3,4
042000 Plantor och blommor 101,8 -0,6
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 139,2 11,4
060000 FRUKT 124,3 8,1
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000) 114,9 0,1
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 119,9 1,8
110000 DJUR 112,8 -6,3
111000 Nötkreatur 121,2 -4,1
112000 Svin 105,9 -8,2
114000 Får och getter 129,8 -11,9
115000 Fjäderfä 113,6 -6,3
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 101,9 -6,3
121000 Mjölk 93,9 -16,1
122000 Ägg 116,0 2,4
129000 Övriga animaliska produkter 118,1 17,0
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 105,7 -6,3
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 103,1 -11,0
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) 109,1 -3,9
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) exkl. skinn 108,0 -6,3
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,9 -4,4
1) De slutliga prisindexen för år 2015 publiceras i augusti 2016

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2015/03/mthi_2015_03_2015-11-16_tau_002_sv.html