Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2017

Nedgången i producentpriserna på potatis, mjölk och spännmål, uppgång för kött och pälsskinn

Korrigerad 23.5.2017. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för lantbruket med en procent under första kvartalet 2017 jämfört med året innan. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 3,3 procent, medan priserna på animaliska produkter steg med 0,8 procent. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 2,0 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–3/2017

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–3/2017

Prisnedgången berodde främst på att potatisen blivit drygt en fjärdedel billigare. Också priserna på spannmål, med undantag av vete, gick ned. Till prisuppgången för animaliska produkter bidrog främst dyrare pälsskinn och kött. I och med en ökad efterfrågan steg priserna på pälsskinn med 8,0 procent i auktionerna i början av året. Priserna på svin- och nötkött steg redan för andra kvartalet i följd efter en nedgång under tre års tid. Ökningen var 2,6 procent för nötkött och 3,8 procent för svinkött. Den svaga utvecklingen av mjölkpriset fortsatte, nu var nedgången 3,2 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1:e kvartalet 2017

Index (2010=100) Indextal I/2017 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 108,5 2,9 -0,9
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 109,0 1,7 -2,0
Vegetabilieproduktion 121,0 2,6 -3,3
Animalieproduktion 101,1 3,1 0,8
1) Uppgifterna för år 2017 är preliminära till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Anne Virokannas 029 551 3369, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2017/01/mthi_2017_01_2017-05-15_tie_001_sv.html