Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, III/2017 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 112,6 1,2 8,8
020000 INDUSTRIPRODUKTER 108,4 -6,2 0,8
030000 FODERVÄXTER 115,2 0,6 1,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 114,3 1,2 2,8
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 155,8 9,0 2,6
060000 FRUKT 157,5 15,1 13,8
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 120,5 2,7 5,0
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 121,8 2,3 5,7
110000 DJUR 114,4 1,1 4,7
111000 Nötkreatur 125,2 1,3 5,6
112000 Svin 108,5 1,3 6,8
115000 Fjäderfä 108,7 0,0 -1,7
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 95,2 -2,0 1,5
121000 Mjölk 94,2 3,6 5,0
122000 Ägg 109,9 1,3 -1,4
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 101,9 -0,8 2,8
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 103,8 2,3 4,6
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,8 0,6 3,7
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 110,8 2,5 4,8
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 106,4 -0,0 3,5

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, III/2017 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2017/03/mthi_2017_03_2017-11-15_tau_001_sv.html