Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2022, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, I/2021 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 118,3 6,7 11,5
020000 INDUSTRIPRODUKTER 108,4 4,5 3,5
030000 FODERVÄXTER 97,9 0,0 -1,7
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 125,4 4,9 1,9
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 105,3 0,2 -1,1
060000 FRUKT 132,4 1,4 13,3
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 120,8 4,7 5,5
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 114,1 5,2 7,9
110000 DJUR 104,4 -0,5 -2,4
111000 Nötkreatur 109,4 1,6 0,7
112000 Svin 105,1 -2,8 -5,1
115000 Fjäderfä 95,7 -0,1 -2,8
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 93,4 4,5 3,0
121000 Mjölk 98,2 -0,9 -0,7
122000 Ägg 104,0 0,5 4,0
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 97,4 2,5 0,8
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,0 -0,6 -1,3
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 105,3 3,3 2,6
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 108,4 1,5 1,4
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 100,5 3,1 2,3

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, I/2021 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2021/01/mthi_2021_01_2021-05-17_tau_001_sv.html