Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2022, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, II/2021 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 120,0 1,4 13,4
020000 INDUSTRIPRODUKTER 118,3 9,1 15,3
030000 FODERVÄXTER 97,0 -1,0 -2,3
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 116,5 -7,1 9,0
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 105,3 0,0 -2,8
060000 FRUKT 133,4 0,7 12,5
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 118,0 -2,4 10,0
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 116,5 2,1 10,5
110000 DJUR 104,9 0,5 -2,9
111000 Nötkreatur 109,6 0,2 -0,2
112000 Svin 105,7 0,5 -6,8
115000 Fjäderfä 96,6 0,9 -0,3
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 94,2 0,9 3,9
121000 Mjölk 97,2 -1,0 -1,5
122000 Ägg 104,3 0,3 1,3
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 98,1 0,7 1,1
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 100,6 -0,3 -2,0
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 104,8 -0,5 4,3
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 107,1 -1,2 2,6
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 101,6 1,0 3,0

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, II/2021 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2021/02/mthi_2021_02_2021-08-16_tau_001_sv.html