Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.11.2014

Lapsiperheiden vanhemmat aiempaa useammin siviilisäädyltään naimattomia

Yhden vanhemman ja avoparien lapsiperheiden määrät ovat kasvaneet viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, mutta viime vuosina määrät ovat pysyneet lähes samoina. Lapsiperheistä 19 prosenttia on avoparin, 18 prosenttia äidin ja lasten sekä kolme prosenttia isän ja lasten muodostamia perheitä. Näiden lapsiperheiden vanhempien siviilisääty on muuttunut parissakymmenessä vuodessa. Nykyisin vanhemmat ovat siviilisäädyltään useammin naimattomia kuin vielä 1990-luvun puolivälissä.

Vanhempien siviilisääty avoparien ja yhden vanhemman lapsiperheissä 1995 ja 2013

Vanhempien siviilisääty avoparien ja yhden vanhemman lapsiperheissä 1995 ja 2013

Naimattomien äitien ja isien osuus yhden vanhemman lapsiperheiden vanhemmista on kasvanut vuodesta 1995 vuoteen 2013. Isä ja lapsia -perheissä 28 prosenttia isistä oli siviilisäädyltään naimattomia vuonna 2013. Osuus on selvästi suurempi kuin vuonna 1995, jolloin naimattomia oli vain 13 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että nykyisin erotaan useammin avoliitosta mutta myös siitä, että lapsi tai lapset jäävät aiempaa useammin kirjoille isän luo. Äiti ja lapsia -perheiden äideistä jopa 41 prosenttia on naimattomia, suuri osa avoerojen seurauksena. Vielä vuonna 1995 naimattomia oli vajaa kolmannes alaikäisten lasten äideistä yhden vanhemman perheissä ja eronneita lähes puolet.

Lasten ja avopuolison kanssa asuvien naisten ja miesten siviilisäädyt eivät juuri poikkea toisistaan. Neljä viidestä avopuolison kanssa elävästä lapsiperheen äidistä ja isästä on siviilisäädyltään naimaton ja lähes joka viides on eronnut. Sekä naisilla että miehillä naimattomien osuus on kasvanut vuodesta 1995 ja eronneiden osuus puolestaan pienentynyt.

Eronneiden osuus yhden vanhemman perheiden vanhemmista on pienentynyt hieman vuodesta 1995 vuoteen 2013. Avioeroissa lapset jäävät yleensä äidille. Äiti ja lapsia -perheiden äideistä eronneita on nykyisin 44 prosenttia isä ja lapsia -perheiden isistä 52 prosenttia. Yhden vanhemman perheissä ja avoliitossa olevan vanhemman siviilisääty ”naimisissa” kertoo siitä, että vanhemman avioero on todennäköisesti vireillä ja lasten kanssa asutaan jo eri osoitteessa kuin toinen vanhempi.

Leskivanhempia yhden vanhemman lapsiperheissä ja avopariperheissä on ylipäätään hyvin vähän ja leskien osuus on pienentynyt entisestään. Yhden vanhemman lapsiperheiden isissä on leskiä suhteellisesti enemmän kuin äideissä, vaikka leskeksi jää vähemmän isiä kuin äitejä. Leskien osuus yhden vanhemman perheissä vanhemman siviilisäätynä on pienentynyt vuodesta 1995.


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (665,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_tie_001_fi.html