Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Statistiken över kapitalstocken sammanslås med nationalräkenskaperna (31.1.2012)
Fr.o.m. 31.1.2012 ingår statistiken över kapitalstocken i nationalräkenskaperna. Uppgifterna från statistiken över kapitalstocken finns i fortsättningen på webbsidorna för statistiken över nationalräkenskaperna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/index_sv.html