Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 17.10.2008

Producentpriserna för tjänster steg i juli-september

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 5,2 procent under det tredje kvartalet år 2008 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Prisstegringen påverkades mest av att vägtransporten av gods, tekniska tjänster och konsultverksamhet blev dyrare jämfört med motsvarande kvartal föregående år.Prisstegringen dämpades mest av att priserna på telekommunikation gick ned.

Producentpriserna för tjänster steg med 0.3 procent från föregående kvartal. Stegringen berodde huvudsakligen på att vägtransporten av gods blev dyrare.

Producentprisindex för tjänster 2005=100, 3:e kvartalet 2008

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för tjänster 2005=100 111,1 0,3 5,2
Hotell- och restaurangverksamhet 99,1 –10,3 –0,8
Transport, magasinering och kommunikation 113,1 1,0 7,4
Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet , företagstjänster 111,5 0,5 4,6
Andra samhälleliga och personliga tjänster 101,5 –0,2 0,6

Producentprisindexet för tjänster mäter utvecklingen av priser på de tjänster som företagen producerat.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2008, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Pääkkö (09) 1734 3725

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2008/03/pthi_2008_03_2008-10-17_tie_001_sv.html