Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2010

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
49 Landtransport; transport i rörsystem 119,2 1,1 -0,7
4932 Taxitrafik 121,4 0,0 2,4
4941 Vägtransport, godstrafik 119,0 1,2 -0,9
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 104,8 4,5 7,5
52 Magasinering och stödtjänster till transport 109,5 2,4 4,6
5210 Magasinering och varulagring 111,5 0,0 0,2
5224 Godshantering 108,3 3,9 7,4
53 Post- och kurirverksamhet 121,5 0,3 0,4
5310 Postbefordran via nationella posten 122,6 0,0 0,0
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 116,4 1,5 2,0
5510 Hotellverksamhet 104,5 -0,2 -3,6
58 Förlagsverksamhet 112,2 -0,4 0,7
61 Telekommunikation 86,2 -4,2 -5,4
62 IT-tjänster 110,6 0,6 0,3
63 Informationstjänster 106,5 0,2 0,4
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 112,8 0,0 5,8
6820A Hyror för kontorslokaler 113,3 0,0 5,9
6820B Hyror för affärslokaler 112,3 0,0 5,5
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 125,0 0,6 2,0
6910 Juridisk verksamhet 117,4 1,8 2,1
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 129,4 0,1 2,0
702 Konsulttjänster till företag 130,0 1,3 -0,9
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 121,5 1,1 1,2
712 Teknisk provning och analys 133,6 5,1 3,7
73 Reklam och marknadsundersökning 110,0 -1,1 -0,6
731 Reklamverksamhet 109,9 -1,2 -0,7
732 Marknads- och opinionsundersökning 111,7 1,3 1,8
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 106,5 -0,8 -6,4
7820 Personaluthyrning 118,0 2,2 4,7
8010 Säkerhetsverksamhet 125,9 2,8 3,3
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 116,4 0,7 1,9
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 119,2 0,9 2,3
812 Rengöring och lokalvård 112,2 0,4 1,2
9601 Tvätteriverksamhet för företag 102,1 1,9 -0,3
H Transport och magasinering 115,9 1,0 0,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 104,5 -0,2 -3,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 101,9 -1,0 -1,3
L Fastighetsverksamhet 112,8 0,0 5,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122,1 0,9 0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 114,7 0,7 0,3
S Annan serviceverksamhet 102,1 1,9 -0,3
Totalindex (TOL 2008) 113,7 0,4 0,8

Källa: Producentprisindex för tjänster 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Pääkkö (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 19.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2010, Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2010/01/pthi_2010_01_2010-04-19_tau_001_sv.html