Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Producentprisindex för tjänster 2010, 2:a kvartalet

2010
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor