Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 18.10.2010

Producentpriserna för tjänster steg 1,5 procent i juli-september

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,5 procent under det tredje kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), Q1/2005 — Q3/2010

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), Q1/2005 — Q3/2010

Producentpriserna för tjänster ökade främst på grund av att hyror för affärs- och kontorslokaler och vägtransporten av gods blev dyrare jämfört med förra året. Prisstegringen dämpades mest av att priserna av telekommunikation gick ned.

Jämfört med det andra kvartalet gick producentpriserna för tjänster ned med 0,3 procent, vilket till största delen berodde på att hotellverksamhet och postbefordran via nationella posten blev billigare.

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 3:e kvartalet 2010

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
Totalindex (TOL 2008) 113,8 -0,3 1,5
H Transport och magasinering 116,2 -0,5 1,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 99,2 -5,6 3,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 101,5 0,0 -1,3
L Fastighetsverksamhet 113,3 0,0 6,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122,6 -0,1 1,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 115,2 0,2 0,6
S Annan serviceverksamhet 100,1 -0,3 -0,4

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande ungefär hälften av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2010, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2010/03/pthi_2010_03_2010-10-18_tie_001_sv.html