Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Producentprisindex för tjänster 2011, 1:a kvartalet

2011
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor