Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2012

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
49 Landtransport; transport i rörsystem 133,7 3,1 5,8
4932 Taxitrafik 129,4 0,0 3,2
4941 Vägtransport, godstrafik 134,0 3,4 6,0
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 119,3 1,6 5,0
52 Magasinering och stödtjänster till transport 110,6 -0,9 -0,1
5210 Magasinering och varulagring 113,3 0,3 1,4
5224 Godshantering 108,9 -1,7 -1,0
53 Post- och kurirverksamhet 120,5 0,2 2,4
5310 Postbefordran via nationella posten 119,3 0,0 2,0
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 125,4 1,1 4,4
5510 Hotellverksamhet 112,1 3,5 2,9
58 Förlagsverksamhet 115,8 1,1 2,7
61 Telekommunikation 78,7 -1,0 -2,9
62 IT-tjänster 115,8 1,8 2,3
63 Informationstjänster 109,4 2,1 2,1
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 120,1 0,6 2,9
6820A Hyror för kontorslokaler 115,5 0,6 3,3
6820B Hyror för affärslokaler 125,1 0,6 2,5
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 134,0 1,5 3,9
6910 Juridisk verksamhet 123,5 1,3 1,9
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 140,1 1,7 4,9
702 Konsulttjänster till företag 130,5 0,9 1,1
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 124,3 1,8 2,2
712 Teknisk provning och analys 135,6 0,5 1,3
73 Reklam och marknadsundersökning 114,2 1,0 2,2
731 Reklamverksamhet 114,0 0,9 2,1
732 Marknads- och opinionsundersökning 116,9 4,4 4,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 119,5 5,7 8,6
7820 Personaluthyrning 121,8 0,3 2,2
8010 Säkerhetsverksamhet 135,2 2,7 3,5
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 123,7 2,5 2,7
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 127,6 2,9 3,4
812 Rengöring och lokalvård 118,2 2,1 2,0
9601 Tvätteriverksamhet för företag 104,4 2,2 2,4
H Transport och magasinering 124,9 1,8 3,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 110,9 2,5 1,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 102,5 1,3 1,2
L Fastighetsverksamhet 120,0 0,5 2,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 125,4 1,3 2,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 123,2 3,0 4,2
S Annan serviceverksamhet 103,7 1,5 1,7
Totalindex (TOL 2008) 119,0 1,6 2,7

Källa: Producentprisindex för tjänster 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 09 1734 3725, Satu Sitkiä-Vikholm 09 1734 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2012/01/pthi_2012_01_2012-04-24_tau_002_sv.html