Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 3:e kvartalet 2012

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
49 Landtransport; transport i rörsystem 134,5 0,0 4,7
4932 Taxitrafik 133,8 3,4 3,4
4941 Vägtransport, godstrafik 134,5 -0,3 4,8
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 114,7 -3,8 -0,1
52 Magasinering och stödtjänster till transport 111,5 -0,3 0,0
5210 Magasinering och varulagring 113,6 0,1 0,5
5224 Godshantering 110,2 -0,6 -0,3
53 Post- och kurirverksamhet 125,5 4,1 4,4
5310 Postbefordran via nationella posten 125,4 5,1 5,1
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 125,1 -0,2 1,0
5510 Hotellverksamhet 105,2 -1,2 4,3
58 Förlagsverksamhet 117,3 0,6 3,2
61 Telekommunikation 75,6 -1,0 -5,5
62 IT-tjänster 116,2 0,4 2,6
63 Informationstjänster 109,4 0,0 2,0
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 120,5 0,0 3,2
6820A Hyror för kontorslokaler 116,0 0,1 3,8
6820B Hyror för affärslokaler 125,5 0,1 2,6
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 135,0 0,1 2,7
6910 Juridisk verksamhet 124,3 0,4 2,3
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 141,2 -0,1 3,0
702 Konsulttjänster till företag 131,2 0,4 1,5
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 124,5 -0,2 2,1
712 Teknisk provning och analys 137,3 0,1 2,2
73 Reklam och marknadsundersökning 113,5 -1,3 1,5
731 Reklamverksamhet 113,3 -1,3 1,3
732 Marknads- och opinionsundersökning 116,9 0,0 4,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 122,7 -0,1 9,1
7820 Personaluthyrning 123,1 -0,6 1,2
8010 Säkerhetsverksamhet 136,6 1,0 3,7
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 124,6 0,1 3,1
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 128,9 0,2 3,9
812 Rengöring och lokalvård 118,6 0,0 2,3
9601 Tvätteriverksamhet för företag 103,6 -0,8 2,0
H Transport och magasinering 124,7 -0,7 2,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 109,5 0,0 8,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 102,2 0,0 1,1
L Fastighetsverksamhet 120,6 0,1 3,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 125,7 -0,2 1,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 125,0 -0,1 4,6
S Annan serviceverksamhet 104,1 0,2 2,5
Totalindex (TOL 2008) 119,2 -0,2 2,6

Källa: Producentprisindex för tjänster 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Joonas Isoketo 09 1734 3725, Satu Sitkiä-Vikholm 09 1734 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 3:e kvartalet 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2012/03/pthi_2012_03_2012-10-24_tau_002_sv.html