Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 24.1.2013

Producentpriserna för tjänster steg med 2,2 procent i oktober-december

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 2,2 procent under det fjärde kvartalet år 2012 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), Q1/2010–Q4/2012

Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), Q1/2010–Q4/2012

Producentpriserna för tjänster ökade främst på grund av att vägtransporten av gods samt IT-tjänster blev dyrare under året. På stegringen av priserna inverkade också högre hyror på bygg- och anläggningsmaskiner samt på affärs- och kontorslokaler. Stegringen dämpades av billigare telekommunikation .

Jämfört med det tredje kvartalet steg producentpriserna för tjänster med 0,5 procent .

Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 4:e kvartalet 2012

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
Totalindex (TOL 2008) 105,2 0,5 2,2
H Transport och magasinering 107,1 0,3 2,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 108,3 1,9 3,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 102,1 0,1 1,1
L Fastighetsverksamhet 108,3 2,5 3,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 102,8 0,1 1,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 109,1 0,1 4,6
P Utbildning 106,2 2,4 4,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 107,5 0,0 3,2
R Kultur, nöje och fritid 108,0 1,6 3,3
S Annan serviceverksamhet 105,6 0,2 2,1

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande 57 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Satu Sitkiä-Vikholm 09 1734 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (261,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2012/04/pthi_2012_04_2013-01-24_tie_001_sv.html