Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 2:a kvartalet 2014

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
49 Landtransport; transport i rörsystem 134,9 -0,2 0,6
4932 Taxitrafik 136,4 0,0 2,9
4941 Vägtransport, godstrafik 134,7 -0,2 0,4
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 111,0 -5,0 -1,9
52 Magasinering och stödtjänster till transport 111,1 -0,5 -0,1
5210 Magasinering och varulagring 114,4 0,2 1,4
5224 Godshantering 109,0 -1,0 -1,2
53 Post- och kurirverksamhet 144,0 -0,1 9,7
5310 Postbefordran via nationella posten 146,9 0,0 11,5
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 129,3 -0,7 0,5
5510 Hotellverksamhet 107,3 -2,3 -1,9
58 Förlagsverksamhet 121,3 0,4 2,0
61 Telekommunikation 73,5 2,5 0,3
62 IT-tjänster 120,4 0,6 1,8
63 Informationstjänster 111,4 0,0 0,9
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 125,8 -0,1 1,2
6820A Hyror för kontorslokaler 121,6 0,1 1,8
6820B Hyror för affärslokaler 130,7 -0,1 0,8
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 139,1 0,4 2,1
6910 Juridisk verksamhet 126,0 0,6 2,1
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 147,1 0,3 2,0
702 Konsulttjänster till företag 131,9 -0,7 -1,4
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 127,2 0,7 0,7
712 Teknisk provning och analys 134,3 -1,0 -0,8
73 Reklam och marknadsundersökning 115,4 0,7 -0,2
731 Reklamverksamhet 115,3 0,8 -0,1
732 Marknads- och opinionsundersökning 118,2 0,0 -1,3
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 126,5 -1,0 3,2
7820 Personaluthyrning 126,8 0,1 1,4
8010 Säkerhetsverksamhet 147,6 0,9 3,8
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 130,8 0,4 1,8
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 136,3 0,5 2,4
812 Rengöring och lokalvård 123,6 0,3 1,3
9601 Tvätteriverksamhet för företag 111,0 1,2 3,3
H Transport och magasinering 124,7 -0,3 1,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 114,3 -0,5 0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 104,8 0,9 1,5
L Fastighetsverksamhet 125,6 -0,1 1,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 127,6 0,2 0,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 130,1 -0,1 2,3
S Annan serviceverksamhet 110,2 0,7 2,9
Totalindex (TOL 2008) 121,8 0,1 1,1

Källa: Producentprisindex för tjänster 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Toni Udd 029 551 3380, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 2:a kvartalet 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2014/02/pthi_2014_02_2014-07-24_tau_002_sv.html