Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 24.10.2014

Producentpriserna för tjänster steg med 1,1 procent under juli-september från året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,1 procent under det tredje kvartalet år 2014 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2010=100, I/2010–III/2014

Producentprisindex för tjänster 2010=100, I/2010–III/2014

Producentpriserna för tjänster ökade främst på grund av att IT-tjänster och postbefordran via nationella posten blev dyrare jämfört med året innan. Till ökningen av totalindexet bidrog också höjda hyror för affärs- och kontorslokaler samt dyrare fastighetsrelaterade stödtjänster. Prisstegringen dämpades bl.a. av att konsulttjänster till företag, godshantering samt reklamtjänster blev billigare.

Jämfört med det andra kvartalet förblev producentpriserna för tjänster i genomsnitt oförändrade.

Producentprisindex för tjänster 2010=100, 3:e kvartalet 2014

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 106,9 0,0 1,1
H Transport och magasinering 106,8 0,0 1,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 109,5 -1,2 1,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 104,7 0,1 2,1
L Fastighetsverksamhet 110,1 0,1 1,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 103,8 -0,4 -0,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 113,8 0,4 1,5
P Utbildning 113,1 1,3 6,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 113,3 0,0 2,5
R Kultur, nöje och fritid 113,8 -0,3 3,8
S Annan serviceverksamhet 111,1 -0,4 1,8

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande 57 procent av marknadstjänsterna.

I samband med producentprisindexet för tjänster publiceras nya indexserier

I samband med producentprisindexet för tjänster produceras nya indexserier fr.o.m. tredje kvartalet 2014. De beskriver utvecklingen av priserna på tjänster som erbjudits till alla slutanvändare. De nya BtoAll-indexserierna publiceras för följande näringsgrenar:

  • H 50 Sjötransport

  • H 53 Post- och kurirverksamhet

  • J 61 Telekommunikation

Publiceringen av BtoAll-index ingår i en större förnyelse av producentprisindexet för tjänster och det är meningen att beskrivningsobjektet för indexet ska utvidgas i samband med det. Utöver utvecklingen av priserna på tjänster som företagen producerar åt företag eller den offentliga sektorn (Business to Business, BtoB) ska indexet beskriva utvecklingen av priserna på tjänster som företagen erbjuder hushållen (Business to Consumers, BtoC) och alla slutanvändare (Business to All, BtoAll). I samband med nästa revidering av basåret 2015=100 är avsikten att lägga till BtoAll-serier också för andra näringsgrenar.

Källa: Producentprisindex för tjänster 2014, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Toni Udd 029 551 3380, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (265,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2014/03/pthi_2014_03_2014-10-24_tie_001_sv.html