Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100, 4:e kvartalet 2016

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 122,3 0,2 0,7
H Transport och magasinering 121,9 0,7 0,2
49 Landtransport; transport i rörsystem 127,1 0,9 0,1
4932 Taxitrafik 139,9 0,0 1,1
4941 Vägtransport, godstrafik 126,0 1,0 0,0
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 112,5 7,4 -0,3
52 Magasinering och stödtjänster till transport 111,9 -0,5 0,3
5210 Magasinering och varulagring 121,1 0,0 3,8
5224 Godshantering 105,8 -1,0 -2,2
53 Post- och kurirverksamhet 158,7 0,6 5,5
5310 Postbefordran via nationella posten 165,1 0,7 6,5
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 126,9 0,0 -0,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 119,5 1,7 1,6
5510 Hotellverksamhet 114,8 3,6 2,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 106,7 0,3 0,6
58 Förlagsverksamhet 126,7 0,9 2,4
61 Telekommunikation 73,4 0,8 -1,4
62 IT-tjänster 123,1 0,1 1,1
63 Informationstjänster 109,1 0,2 -2,7
L Fastighetsverksamhet 126,8 1,5 1,4
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 127,2 1,5 1,4
6820A Hyror för kontorslokaler 123,2 1,0 1,1
6820B Hyror för affärslokaler 131,9 1,8 1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 128,2 -0,4 0,6
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 143,6 0,8 2,5
6910 Juridisk verksamhet 132,2 1,2 4,0
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 150,1 0,4 1,4
702 Konsulttjänster till företag 133,6 -1,9 1,2
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 126,7 0,3 -0,7
712 Teknisk provning och analys 136,4 0,1 0,9
73 Reklam och marknadsundersökning 113,5 -0,3 0,7
731 Reklamverksamhet 113,2 -0,4 0,8
732 Marknads- och opinionsundersökning 119,5 0,0 -0,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 132,0 -0,6 1,0
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 125,4 -2,1 1,6
7820 Personaluthyrning 128,8 0,2 -0,2
8010 Säkerhetsverksamhet 152,0 0,0 0,9
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 135,1 0,2 1,4
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 141,3 0,2 1,5
812 Rengöring och lokalvård 127,2 0,3 1,2
S Annan serviceverksamhet 111,1 0,0 0,5
96011 Tvätteriverksamhet för företag 106,8 0,0 0,7

Källa: Producentprisindex för tjänster 2016, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100, 4:e kvartalet 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2016/04/pthi_2016_04_2017-01-24_tau_002_sv.html