Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2019

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 104,5 0,1 1,4
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 106,0 -0,1 2,2
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 107,1 -0,1 4,2
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 82,8 0,1 3,8
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 98,1 -0,1 -0,5
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 112,2 -0,5 13,8
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 86,8 3,6 -3,2
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 107,9 -0,2 3,1
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem 104,7 0,0 0,0
50 Tjänster avseende sjötransport 102,7 -0,8 1,7
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 100,6 3,5 -6,1
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 100,3 -1,9 -0,4
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 104,9 -0,4 0,8
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 109,8 -0,5 -1,8
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,2 0,0 1,0
52.24 Tjänster avseende godshantering 96,1 -1,8 -0,5
52.29 Andra stödtjänster till transport 105,6 -0,1 1,6
53 Postbefordran och kurirtjänster 128,2 2,2 5,3
53.10 Postbefordran via nationella posten 132,3 2,8 6,3
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 109,8 -0,2 1,7
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 110,7 1,5 3,9
55 Hotell- och logitjänster 119,9 4,3 8,8
56 Bar- och restaurangtjänster 107,0 0,3 2,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,3 0,0 1,1
61 Telekommunikation 99,3 0,0 1,0
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 104,2 -0,2 0,5
63 Informationstjänster 94,2 0,4 -1,4
L FASTIGHETSTJÄNSTER 103,0 0,1 1,1
68 Fastighetstjänster 103,0 0,1 1,1
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 103,0 0,0 1,1
68.20A Hyror för kontorslokaler 103,8 0,0 1,1
68.20B Hyror för affärslokaler 102,4 0,0 1,0
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 101,6 1,7 0,5
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,5 0,0 1,5
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 105,8 -0,4 1,7
69.10 Juridiska tjänster 111,8 0,6 2,3
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 102,7 -1,0 1,3
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster 107,2 0,3 2,4
70.2 Företagsrådgivningstjänster 107,2 0,3 2,4
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 104,6 0,1 1,0
71.11 Arkitekttjänster 103,7 0,3 1,5
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 104,6 0,1 0,9
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 104,7 0,0 1,7
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 104,1 -0,4 0,6
73.1 Reklamtjänster 104,0 -0,5 0,4
73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar 105,7 0,0 2,2
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,3 0,5 -0,6
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 94,5 0,8 -3,9
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 94,5 0,8 -3,9
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster 103,9 0,1 1,0
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 103,9 0,1 1,0
80 Säkerhets- och bevakningstjänster 101,9 0,5 2,7
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 106,6 0,5 2,6
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 107,7 0,2 2,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 105,9 0,6 2,9
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,2 0,5 0,9
85 Tjänster avseende utbildning 106,2 0,5 0,9
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 107,7 0,0 3,2
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 107,7 0,0 3,2
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 105,6 0,5 1,6
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 113,0 0,8 1,9
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 101,3 0,3 1,4
S ANDRA TJÄNSTER 103,5 0,1 0,9
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 106,8 0,1 0,9
96 Andra konsumenttjänster 101,8 0,1 0,9
96.01 Tvätteritjänster 101,0 0,1 0,7
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 105,1 0,3 1,2
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 109,6 0,5 3,3

Källa: Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/03/pthi_2019_03_2019-10-24_tau_002_sv.html