Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 1:a kvartalet 2021

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 105,5 0,9 0,5
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 110,3 3,0 3,5
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 109,3 2,3 1,0
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 97,0 9,9 14,4
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 95,7 1,9 -0,2
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 115,9 0,5 -0,5
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 85,4 -3,1 6,1
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 110,1 2,6 1,2
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem 104,7 0,0 0,0
50 Tjänster avseende sjötransport 95,7 2,7 -6,9
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 98,7 -7,6 10,5
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 90,4 3,6 -12,6
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 113,7 4,2 7,8
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 108,0 -0,2 -2,0
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 100,4 1,0 -0,8
52.24 Tjänster avseende godshantering 95,0 -2,9 -1,0
52.29 Andra stödtjänster till transport 118,8 6,5 11,7
53 Postbefordran och kurirtjänster 135,1 1,9 4,1
53.10 Postbefordran via nationella posten 141,5 1,3 5,6
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 108,2 1,1 -2,1
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 106,3 0,4 -3,1
55 Hotell- och logitjänster 97,1 0,8 -15,5
56 Bar- och restaurangtjänster 110,0 0,6 2,2
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 100,7 -0,3 -2,3
59 Tjänster avseende film-, video- och tv-produktion, ljudinspelningar och fonogramutgivning 100,6 . .
61 Telekommunikation 90,3 -1,8 -7,3
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,2 0,0 -0,8
63 Informationstjänster 92,0 -0,7 -1,0
L FASTIGHETSTJÄNSTER 105,1 1,1 1,6
68 Fastighetstjänster 105,1 1,1 1,6
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 105,2 1,1 1,6
68.20A Hyror för kontorslokaler 105,3 0,7 1,3
68.20B Hyror för affärslokaler 105,1 1,4 1,8
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 102,7 -0,2 1,3
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,6 0,3 -0,3
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 108,0 -0,1 -0,1
69.10 Juridiska tjänster 114,3 0,3 0,9
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 104,8 -0,3 -0,6
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster 107,1 0,7 -0,3
70.2 Företagsrådgivningstjänster 107,1 0,7 -0,3
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 104,5 0,5 -0,2
71.11 Arkitekttjänster 109,4 0,5 2,4
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 104,0 0,4 -0,5
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 106,1 0,9 1,8
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 103,3 -0,8 -1,0
73.1 Reklamtjänster 102,9 -0,9 -1,1
74 Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 99,9 . .
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,1 -0,6 0,0
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 90,7 -2,7 -3,1
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 90,7 -2,7 -3,1
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster 106,8 0,8 2,0
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 106,8 0,8 2,0
79 Resetjänster och relaterade tjänster 99,3 . .
80 Säkerhets- och bevakningstjänster 105,0 1,7 3,7
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 109,2 0,8 2,1
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 111,5 0,9 2,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 107,6 0,8 2,0
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster 100,0 . .
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,7 -0,5 0,6
85 Tjänster avseende utbildning 106,7 -0,5 0,6
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 115,6 3,7 4,1
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 115,6 3,7 4,1
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 107,4 1,1 0,1
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,4 -0,3 -0,5
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 102,8 2,3 0,5
S ANDRA TJÄNSTER 105,1 -0,6 -0,3
96 Andra konsumenttjänster 103,8 -0,6 -0,5
96.01 Tvätteritjänster 102,9 -0,8 -0,8
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 107,9 0,6 1,9
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 112,8 1,2 2,1

Källa: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 1:a kvartalet 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/01/pthi_2021_01_2021-04-26_tau_002_sv.html