Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2:a kvartalet 2021

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 106,4 0,9 1,5
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 113,3 2,7 5,2
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 112,0 2,4 3,5
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 87,6 -9,7 -1,7
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 95,7 0,0 -0,1
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 117,2 1,1 0,5
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 89,9 5,3 1,9
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 113,2 2,9 4,1
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem 104,7 0,0 0,0
50 Tjänster avseende sjötransport 105,6 10,4 2,9
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 110,6 12,0 8,9
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 99,6 10,2 -0,6
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 116,8 2,8 7,4
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 107,6 -0,4 -1,7
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,4 1,0 2,1
52.24 Tjänster avseende godshantering 90,2 -5,0 -6,8
52.29 Andra stödtjänster till transport 124,6 4,9 12,3
53 Postbefordran och kurirtjänster 136,4 1,0 3,7
53.10 Postbefordran via nationella posten 146,9 3,8 6,4
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 109,0 0,7 1,4
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 106,9 0,6 0,8
55 Hotell- och logitjänster 99,5 2,4 -1,4
56 Bar- och restaurangtjänster 110,2 0,1 2,2
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 100,7 0,0 -1,3
59 Tjänster avseende film-, video- och tv-produktion, ljudinspelningar och fonogramutgivning 100,6 0,0 .
61 Telekommunikation 90,2 -0,2 -4,1
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,2 0,0 0,3
63 Informationstjänster 92,0 0,0 -0,9
L FASTIGHETSTJÄNSTER 105,4 0,2 2,0
68 Fastighetstjänster 105,4 0,2 2,0
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 105,5 0,3 2,0
68.20A Hyror för kontorslokaler 105,7 0,4 1,7
68.20B Hyror för affärslokaler 105,3 0,2 2,3
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 102,1 -0,6 1,3
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 106,2 0,5 0,4
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 108,6 0,6 0,5
69.10 Juridiska tjänster 115,8 1,3 2,3
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 105,0 0,1 -0,5
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster 108,2 1,0 1,1
70.2 Företagsrådgivningstjänster 108,2 1,0 1,1
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 105,0 0,5 0,7
71.11 Arkitekttjänster 110,6 1,1 2,7
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 104,4 0,4 0,5
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 107,7 1,5 2,3
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 104,2 0,9 -0,9
73.1 Reklamtjänster 103,9 1,0 -0,9
74 Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 98,3 -1,7 .
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 101,1 1,0 1,0
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 91,7 1,0 -1,4
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 91,7 1,0 -1,4
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster 109,4 2,4 4,1
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 109,4 2,4 4,1
79 Resetjänster och relaterade tjänster 94,9 -4,5 .
80 Säkerhets- och bevakningstjänster 106,4 1,3 4,0
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 109,7 0,4 1,9
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 112,1 0,6 2,0
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 108,0 0,3 1,8
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster 99,2 -0,8 .
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,4 -0,3 0,5
85 Tjänster avseende utbildning 106,4 -0,3 0,5
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 117,1 1,3 5,0
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 117,1 1,3 5,0
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 108,2 0,8 1,1
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 117,2 1,6 1,1
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 103,0 0,1 1,1
S ANDRA TJÄNSTER 105,6 0,5 -0,1
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar . . .
96 Andra konsumenttjänster 104,3 0,5 -0,6
96.01 Tvätteritjänster 103,4 0,4 -0,8
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 108,2 0,3 1,7
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 113,6 0,7 2,4

Källa: Producentprisindex för tjänster 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2:a kvartalet 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/02/pthi_2021_02_2021-07-26_tau_002_sv.html