Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2:a kvartalet 2021

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 114,7 0,9 1,5
H TRANSPORT OCH MAGASINERING 120,0 2,7 5,2
49 Landtransport; transport i rörsystem 119,5 2,4 3,5
4932 Taxitrafik 131,5 1,1 0,5
4941 Vägtransport, godstrafik 119,7 2,9 4,1
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 103,8 10,2 -0,6
52 Magasinering och stödtjänster till transport 118,9 2,8 7,5
5210 Magasinering och varulagring 112,3 -0,4 -1,7
5224 Godshantering 90,4 -5,0 -6,8
53 Post- och kurirverksamhet 172,1 1,0 3,7
5310 Postbefordran via nationella posten 190,1 3,8 6,4
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 118,1 0,7 1,4
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 120,3 0,6 0,8
5510 Hotellverksamhet 103,3 2,4 -1,4
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 129,6 0,1 2,2
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 107,5 0,0 -1,3
61 Telekommunikation 79,7 -0,2 -4,2
62 IT-tjänster 114,4 0,0 0,3
63 Informationstjänster 99,9 0,0 -0,9
L FASTIGHETSVERKSAMHET 116,3 0,2 2,0
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 117,0 0,3 2,0
6820A Hyror för kontorslokaler 115,3 0,4 1,6
6820B Hyror för affärslokaler 118,2 0,2 2,3
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 111,7 0,5 0,4
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 120,6 0,6 0,5
6910 Juridisk verksamhet 126,1 1,3 2,3
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 117,7 0,1 -0,4
702 Konsulttjänster till företag 115,2 1,0 1,1
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 110,7 0,4 0,6
712 Teknisk provning och analys 108,5 1,5 2,2
73 Reklam och marknadsundersökning 103,3 0,9 -0,9
731 Reklamverksamhet 102,5 1,0 -0,9
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 116,1 1,0 1,0
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 108,5 1,1 -1,4
7820 Personaluthyrning 119,1 2,4 4,1
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 125,2 0,4 1,9
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 129,1 0,6 2,0
812 Rengöring och lokalvård 121,8 0,3 1,8
P UTBILDNING 122,3 -0,3 0,5
85 Utbildning 122,3 -0,3 0,5
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 133,3 1,3 5,0
86 Hälso- och sjukvård 133,3 1,3 5,0
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 123,9 0,8 1,2
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 136,2 1,6 1,1
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 115,2 0,1 1,1
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET 119,3 0,5 -0,1
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar . . .
96011 Tvätteriverksamhet för företag 111,7 0,4 -0,9

Källa: Producentprisindex för tjänster 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2:a kvartalet 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/02/pthi_2021_02_2021-07-26_tau_004_sv.html