Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i producentprisindexen för tjänster i april 2009

År 2009 tar Finland i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning TOL 2008. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på TOL 2008-sidan. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

År 2009 tar Finland i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning TOL 2008. Den nya indelningen införs i april 2009 i de producentprisindex för tjänster som gäller uppgifterna för det första kvartalet år 2009. I databastjänsterna på statistikens webbsidor finns också uppgifter tillgängliga enligt TOL 2002 under ett års tid.

Ändringarna i huvudnäringsgrenarna inom servicebranscherna vid övergången till TOL 2008

I och med den nya näringsgrensindelningen publiceras i producentprisindexen för tjänster sju huvudnäringsgrenar i stället för tidigare fyra.

De huvudnäringsgrenar som har publicerats enligt TOL 2002 indelningen är

 • Hotell- och restaurangverksamhet (TOL 2002 H)
 • Transport, magasinering och kommunikation (TOL 2002 I)
 • Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster (TOL 2002 K)
 • Andra samhälleliga och personliga tjänster (TOL 2002 O)

De huvudnäringsgrenar som publiceras enligt TOL 2008-indelningen är

 • Transport och magasinering (TOL 2008 H)
 • Hotell- och restaurangverksamhet (TOL 2008 I)
 • Informations- och kommunikationsverksamhet (TOL 2008 J)
 • Fastighetsverksamhet (TOL 2008 L)
 • Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (TOL 2008 M)
 • Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (TOL 2008 N)
 • Annan serviceverksamhet (TOL 2008 S)

Retroaktiva uppgifter publiceras fr.o.m. år 2005 om utvecklingen av alla ovan angivna huvudnäringsgrenar enligt TOL 2008.

Innehållet i de huvudnäringsgrenar som följer TOL 2008-indelningen avviker från innehållet i huvudnäringsgrenarna enligt TOL 2002. Ett undantag är Hotell- och restaurangverksamhet, dvs. huvudgrupp I, som i praktiken motsvarar tidigare H.

Till den nya huvudgruppen Informations- och kommunikationsverksamhet (TOL 2008 J) övergår till exempel

 • Telekommunikation som flyttas över från huvudgruppen Transport, magasinering och kommunikation enligt TOL 2002.
 • Grupperna Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. samt Informationstjänster (tidigare Databehandling) i den gamla huvudgruppen Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster (TOL 2002 K).

Näringsgrensindelningen TOL 2008 i denna statistik

I den här statistiken har man planerat att införa följande tillämpning av näringsindelningen TOL 2008:

Totalindex (TOL 2008 H, I, J, L, M, N, S)

50 Vesiliikenne

51 Ilmaliikenne (ei julkaista)

52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta:

521 Varastointi

5224 Lastinkäsittely

53 Posti- ja kuriiritoiminta:

531 Postin yleispalvelu

532 Muu posti- ja kuriiritoiminta

H Transport och magasinering

49 Landtransport; transport i rörsystem:

4941 Vägtransport, godstrafik

4932 Taxitrafik

50 Sjötransport

51 Lufttransport (publiceras inte)

52 Magasinering och stödtjänster till transport:

521 Magasinering och varulagring i

5224 Godshantering

53 Post- och kurirverksamhet:

531 Postbefordran via nationella posten

532 Annan postbefordran samt kurirverksamhet

I Hotell- och restaurangverksamhet

55 Hotellverksamhet

J Informations- och kommunikationsverksamhet

58 Förlagsverksamhet

61 Telekommunikation

62 IT-tjänster

63 Informationstjänster

L Fastighetsverksamhet

6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler

A Hyror för kontorslokaler

B Hyror for affärslokaler

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet:

691 Juridisk verksamhet

692 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag:

7022 Konsulttjänster till företag

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys:

711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.

712 Teknisk provning och analys

73 Reklam och marknadsundersökning:

731 Reklamverksamhet

732 Marknads- och opinionsundersökning

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

77 Uthyrning och leasing:

7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster:

782 Personaluthyrning

80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet:

8010 Säkerhetsverksamhet

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor:

811 Fastighetsrelaterade stödtjänster

812 Rengöring och lokalvård

S Annan serviceverksamhet

96 Andra konsumenttjänster:

96011 Tvätteriverksamhet för företag


Senast uppdaterad 6.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/pthi_2008-10-06_luo_001_sv.html