Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 14.6.2013

Utlåningsbeståndet nästan 7 miljarder euro i slutet av mars 2013

Beståndet av den utlåning som övriga inhemska finansiella företag beviljar uppgick i slutet av första kvartalet 2013 till totalt nästan 7 miljarder euro. Utlåningsbeståndet ökade med nästan 17 procent från året innan. Från föregående kvartal ökade beståndet med nästan tre procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Övriga finansinstitus utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 1:a kvartalet 2013, R%

Övriga finansinstitus utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 1:a kvartalet 2013, R%

Företagskrediterna totalt 3 miljarder euro

Inhemska övriga finansiella företags totala kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av mars 2013 till totalt drygt 3 miljarder euro, av vilket utlåningens andel var 95 procent. Kreditgivningen till företagsverksamhet ökade totalt med 7 procent från motsvarande kvartal året innan, utlåningsbeståndet ökade med 5 procent.

Hushållens kreditbestånd nästan en fjärdedel av hela kreditgivningen

Krediterna som hushållen beviljats av övriga finansiella företag uppgick i slutet av mars till totalt något under 2 miljarder euro, vilket är något under 2 procent mer än i slutet av motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade hushållens kreditbestånd med något under en procent.

Hushållens andel av de övriga finansiella företagens totala kreditgivning var nästan 25 procent, företagens och bostadssamfundens andel var något under 48 procent, utlandsandelen var något under 24 procent och de övriga kredittagarsektorernas andel var nästan 3 procent.

Nya minilån beviljades för 96 miljoner euro

Under första kvartalet 2013 beviljades hushållen nya minilån, dvs. s.k. snabblån, för 96 miljoner euro, totalt 350 190 stycken. Mätt i euro beviljades under kvartalet 8 procent fler nya snabblån än under motsvarande kvartal året innan, jämfört med föregående kvartal beviljades drygt 7 procent färre nya lån. Ett minilån uppgick i genomsnitt till omkring 275 euro under första kvartalet och återbetalningstiden var i genomsnitt 38,7 dagar.

De kunder som tog minilån under januari–mars betalade sammanlagt över 20 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna med anknytning till minilånen var sålunda nästan 21 procent av det beviljade lånekapitalet. Under första kvartalet 2013 uppgick antalet statistikförda företag som beviljade minilån till 80, av vilka ett var nytt.


Källa: Finansverksamhet, Övriga finansinstituts kreditbestånd, 1:a kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 09 1734 3330, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgård

Publikationen i pdf-format (297,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Finansverksamhet [e-publikation].
ISSN=2323-9859. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rato/2013/01/rato_2013_01_2013-06-14_tie_001_sv.html