Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Militärunderstöd

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Militärunderstöd
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: Syftet med militärunderstödet är att trygga försörjningen för värnpliktiga eller kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst och deras anhöriga under militär- och civiltjänstgöringen. Statistiken över militärunderstödet beskriver det militärunderstöd som FPA betalar ut. Där presenteras statistik ur olika synvinklar över mottagarna av militärunderstöd och de personer som omfattas av understödet samt om de utbetalda beloppen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, militärunderstöd, bostadsbidrag, värnpliktiga, beväringar, civiltjänstgörare.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Militärunderstöd [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sotav/index_sv.html