Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Sjukdagpenning

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Sjukdagpenning
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: Alla som är bosatta i Finland är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen. Enligt lagen har de rätt till sjukdagpenning som ersättning för det inkomstbortfall som orsakas av en kortvarig arbetsoförmåga, förutsatt att de uppfyller villkoren för erhållande av sjukdagpenning. Statistiken över sjukdagpenning ger en bild av arbetstagarnas och företagarnas utkomstskydd vid arbetsoförmåga. Där presenteras ur olika synvinklar mottagarna av sjukdagpenning och utbetalda sjukdagpenningar. Sjukdagpenningsstatistiken kan med vissa förbehåll användas också för att beskriva sjukfrekvensen hos den arbetsföra aktiva befolkningen. På grund av självrisktiden omfattar statistiken endast sjukperioder som varat över 10 dagar
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, sjukförsäkring, sjukdagpenningar, sjukfrekvens.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sjukdagpenning [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spraha/index_sv.html