Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.10.2018

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot laskivat vuoden 2018 toisella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 36 miljoonaa euroa vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi noin 5 miljoona euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot laskivat 6 miljoonalla eurolla vuoden takaisesta 107 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2018, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2018, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2018 toisella neljänneksellä 107 miljoonaa euroa. Laskua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 6 miljoonaa euroa, eli 5,1 prosenttia. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuottoja kertyi 3 miljoonaa euroa vähemmän. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 24 miljoonaa euroa, mikä on 4 miljoonaa euroa, eli 13,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokuluja oli 6 miljoona euroa vähemmän.

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2018 toisella neljänneksellä 48 miljoonaa euroa, mikä on 2 miljoona euroa enemmän kuin vuotta aiemmin ja miljoona euroa enemmän edelliseen neljännekseen verrattuna. Henkilöstökulut olivat 28 miljoonaa euroa eli noin 59 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut nousivat viime vuoden vastaavasta neljänneksestä 2 miljoonalla eurolla. Muut hallintokulut olivat puolestaan 19 miljoonaa euroa.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 338 miljoonaa euroa. Taseet laskivat 5,7 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta nousi 62,5 prosentista noin 65,6 prosenttiin. Sijoituspalveluyritysten uudistuneista FINREP-raportointikäytännöistä johtuen taseen erät eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia vuoden 2018 ja aiempien vuosien välillä.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2018 toisen neljänneksen lopussa 62 kappaletta, joista 44 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2018/02/spy_2018_02_2018-10-12_tie_001_fi.html