Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Beskrivning

Uppgifterna tas från födelseregistret, som innehåller uppgifter om mödrar som fött barn i Finland och om de födda barnen. Uppgifterna fås från sjukhusen och kompletteras med uppgifter från Statistikcentralens dödsorsaksregister och Befolkningsregistercentralen. Data för registret har samlats in från och med 1987.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sysyvasy/meta_sv.html