Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Åklagarstatistiken omfattar två delhelheter, dels statistiken över ärenden som slutförts av åklagaren, dels statistiken över personer mot vilka åklagaren avstått från att väcka åtal. Den förstnämnda statistiken omfattar ärenden som slutförts av åklagaren och beslut om åtal fördelade efter åklagarämbete och brott. Den sistnämnda statistiken innehåller uppgifter om ärenden i vilka åklagaren har meddelat åtalseftergift av sanktionskaraktär och ärenden i vilka åtal av någon annan orsak inte väckts efter åtalseftergiftsgrund. När det gäller den förstnämnda statistiken är den statistikförda enheten ett mål, medan enheten i den sistnämnda är de personer mot vilka åtal inte väckts.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åklagarens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-2308. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syytr/meta_sv.html