Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hushållens inkomststruktur i inkomstklasser efter hushållens bruttoinkomst 2010.

Medeltal, € Bruttoinkomst, €
0–14999 15000–
19999
20000–
39999
40000–
69999
70000–
89999
90000–
119999
120000–
139999
140000– Samtliga hushåll
Hushåll i intervjun 664 503 2 146 2 872 1 319 985 355 507 9 351
Hushåll i populationen, 1000 269,0 238,1 742,4 716,9 283,4 181,0 53,9 66,4 2 551,0
Hushållets medelstorlek 1,07 1,15 1,63 2,37 2,94 3,24 3,31 3,34 2,08
Vuxna i medeltal 1,06 1,10 1,42 1,86 2,09 2,22 2,23 2,28 1,65
Barn i medeltal 0,01 0,05 0,22 0,50 0,86 1,02 1,08 1,05 0,43
Konsumtionsenheter i medeltal 1,04 1,07 1,28 1,61 1,84 1,98 2,01 2,02 1,47
Yrkesverksamma i medeltal 0,10 0,17 0,53 1,09 1,58 1,75 1,81 1,73 0,87
1. Löner 1 599 2 764 12 041 30 823 54 689 72 288 88 052 112 926 28 598
2. Företagarinkomst 141 160 746 2 459 4 108 5 469 9 582 14 776 2 370
3. Kapitalinkomst 780 2 053 3 249 6 105 8 671 13 345 20 981 82 309 7 432
4. Faktorinkomst (1+2+3) 2 520 4 978 16 035 39 387 67 468 91 102 118 616 210 011 38 400
5. Erhållna transfereringar 9 047 12 539 13 810 14 280 11 707 11 075 9 989 11 980 12 765
6. Bruttoinkomst (4 + 5) 11 567 17 516 29 845 53 668 79 175 102 177 128 604 221 991 51 165
7. Betalda transfereringar 647 1 720 4 677 10 946 18 938 26 373 35 883 64 480 11 078
8. Disponibel inkomst (6–7) 10 920 15 796 25 168 42 722 60 236 75 804 92 722 157 511 40 086
Disponibel penninginkomst 10 202 13 867 22 427 38 395 54 536 68 457 83 954 145 811 36 173
Penninginkomst 10 848 15 587 27 104 49 341 73 474 94 831 119 837 210 291 47 251
Skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen 8 013 13 607 25 398 47 393 70 740 90 238 111 423 187 139 44 313

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2010, Tabellbilaga 3. Hushållens inkomststruktur i inkomstklasser efter hushållens bruttoinkomst 2010. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2010/tjt_2010_2012-05-23_tau_003_sv.html