Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2022

Boendekostnadsbelastning hos 10,4 procent av personerna bosatta i hyrebostäder år 2020

I hushåll med boendekostnadsbelastning ingick år 2020 totalt 4,0 procent av alla personer, 10,4 procent av dem som bodde i hyrebostäder och 1,4 procent av dem som bodde i ägarbostäder. Andelarna personer var nästan desamma som under de föregående åren. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Personer med boendekostnadsbelastning (%) 2005, 2010–2020

Personer med boendekostnadsbelastning (%) 2005, 2010–2020
Hushåll med boendekostnadsbelastning: Boendekostnadernas andel av de disponibla penninginkomsterna är över 40 procent. Bostadsbidrag och skatteavdragsrätten för bolåneräntor räknas inte med.

I hushåll där bostadens besittningsförhållande var hyrebostad var andelen personer med boendekostnadsbelastning 10–11 procent åren 2015–2020. I fråga om ägarbostäder var andelen omkring 1–2 procent. Bland alla hushåll var andelen personer med boendekostnadsbelastning omkring 4 procent.

Under 2000–talet var boendekostnadsbelastning vanligast åren 2013–2014. Till exempel ingick 13,1 procent av de personer som bodde i en hyrebostad i hushåll med boendekostnadsbelastning år 2014.

Boendekostnaderna är nödvändiga utgifter och ju mindre inkomster en person har en desto större andel av inkomsterna går till boendekostnaderna. År 2020 hade 16,9 prosent av låginkomsttagarna boendekostnadsbelastning. Av låginkomsttagarna som bodde i hyrebostad hade 24,8 procent boendekostnadsbelastning. Andelen var lägre bland personer bosatta i ägarbostad, nämligen 6,0 procent. Av de personer som inte var låginkomsttagare och som bodde i en hyrebostad hade 6,5 procent boendekostnadsbelastning år 2020.

Andelen personer med boendekostnadsbelastning (%) bland låginkomsttagare och övriga personer efter bostadens besittningsförhållande 2020

Andelen personer med boendekostnadsbelastning (%) bland låginkomsttagare och övriga personer efter bostadens besittningsförhållande 2020

Hushållens inkomstnivåer skilde sig märkbart efter bostadens besittningsförhållande. Som inkomst räknades hushållets disponibla penninginkomster (exkl. försäljningsvinster) per konsumtionsenhet. Efter betalda boendekostnader var inkomstmedianen för personer bosatta i hyrebostäder 52 procent av inkomstmedianen för personer bosatta i ägarbostäder år 2020. Skillnaden var något mindre än året innan.

Låginkomsttagarnas inkomstnivå efter betalda boendekostnader i förhållande till medelinkomsttagarna var år 2020 oförändrad jämfört med året innan, omkring 42 procent av medianinkomsten för alla hushåll.


Källa: Inkomstfördelningstatistik 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marie Reijo 029 551 2547

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomst, boende och boendeutgifter 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2020/04/tjt_2020_04_2022-01-28_tie_001_sv.html